Przedsiębiorstwo A-Lima-Bis Sp. z o.o.  od ponad 30 lat zajmuje się produkcją oraz dostawą maszyn i urządzeń dla farm mlecznych i zakładów mleczarskich, w tym urządzeń do pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania mleka. Jest czołowym dostawcą technologii i systemów membranowych dla wielu gałęzi przemysłu oraz producentem wysokiej jakości proszku serwatkowego. Spółka posiada silnie rozwinięte zaplecze produkcyjne, wsparte wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczno-inżynieryjną oraz projektowo-badawczą.

Stąd podstawą działania naszego przedsiębiorstwa jest przekonanie, że wszystkim nabywcom należy zaoferować jak najlepszy produkt, przy zachowaniu wysokiego profesjonalizmu i staranności obsługi. W związku z tym nieustannie koncentrujemy swoje działania na udoskonalaniu naszych produktów i usług, a także na ciągłej dywersyfikacji asortymentu oraz podwyższaniu poziomu obsługi, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań klienta.

Hasło „MLECZNA DROGA DO SUKCESU” stanowi ukierunkowanie działania naszej firmy. Zasadniczym celem naszej działalności jest dążenie do usprawnienia oraz unowocześnienia rozwiązań technicznych stosowanych na każdym etapie produkcji i przetwarzania mleka oraz systemów wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu.

Dzięki temu nasi klienci mogą czerpać wymierne korzyści m.in. poprzez oszczędność czasu, obniżenie kosztów pozyskania surowca oraz kosztów wytworzenia wysokiej jakości produktu finalnego.

Oferta przedsiębiorstwa w głównej mierze skierowana jest do gospodarstw indywidualnych, farm mlecznych, zakładów przetwórstwa mleka oraz zakładów spożywczych.

Nasze urządzenia i produkty mleczarskie spełniają wszystkie lokalne i globalne wymagania jakościowe.

Ponadto produkty ALIMA GROUP znajdują odbiorców w całej Europie oraz w wielu krajach na całym świecie m.in. w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Anglii, Kolumbii, Litwie, Szwecji, Armenii, Libii i Chinach.

Ponad 25 lat ciągłej współpracy z największymi fermami bydła mlecznego, zakładami przetwórstwa spożywczego oraz instytutami zootechnicznymi w Polsce i na świecie daje nam ogromną satysfakcję z realizowanych projektów, a jednocześnie jest dla nas inspiracją do nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań w systemach pozyskiwania, przechowywania i przetwórstwa mleka oraz wspierania całego segmentu przemysłu spożywczego w poszukiwaniu wydajnych i energooszczędnych technik i technologii w produkcji i pakowaniu.

  • System Zarządzania Jakością ISO 9001
  • Struktura
  • Oferta
  • Nagrody

System Zarządzania Jakością ISO 9001

A-Lima-Bis Sp. z o.o. pracuje w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO 9001. Dzięki licznym audytom mamy pewność, że zarządzanie naszą organizacją i jakość produktów są optymalne. Nadrzędnym celem Spółki jest spełnianie oczekiwań klientów oraz ugruntowanie swojej pozycji na rynku jako firmy rzetelnej i profesjonalnej. Z zakresu certyfikacji ISO9001 wyłączone zostały lokalizacje: Zakład produkcji proszku serwatkowego w Górze oraz Centrum Obsługi Rolnictwa – filia firmy w Podgórzu.

Struktura

ALIMĘ BIS tworzą działy, których zadaniem jest:

o-firmie-diagram-01

Poszczególne działy i produkcja ALIMA BIS:

struktura-alimabis-diagram

 

Oferta

Jako jedyna firma w Polsce A-Lima-Bis dostarcza technologię niezbędną na wszystkich etapach  obróbki mleka. Oferowane przez nas rozwiązania wspierają Klientów, począwszy od żywienia zwierząt, poprzez system odchowu cieląt, zarządzanie stadem, wyposażenie hal udojowych, pozyskiwanie i przechowywanie mleka, aż po wyposażenie zakładów spożywczych w maszyny i urządzenia umożliwiające produkcję oraz pakowanie wyrobów gotowych. Dodatkowo zapewniamy profesjonalne wsparcie podczas montażu i uruchomienia maszyn i urządzeń, a także profesjonalną obsługę serwisową, gwarancyjną oraz pogwarancyjną.

Nagrody

W trakcie swojej historii firma A-Lima-Bis zdobyła wiele nagród i wyróżnień świadczących zarówno o bardzo wysokiej jakości produktów i usług znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa, jak również o silnej oraz wiarygodnej pozycji rynkowej.

 

Potwierdzeniem rzetelności Spółki na rynku mogą być między innymi:

 

ROK INSTYTUCJA WYDAJĄCA   OPIS
2002 Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Za wybitne osiągnięcia w poprawie jakości mleka w Polsce
2002 Nagroda Gospodarcza ustanowiona przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Najlepsze Małe Przedsiębiorstwo w Wielkopolsce
2003 Wyróżnienie Hit Polagry
2003 Nagroda Najwyższa jakość
2003/2004 Złoty Medal „Nowa TECHNOLOGIA innowacyjna”
2011 Stowarzyszenie Eksporterów Polskich Tytuł Wybitny eksporter

 

Wysoką jakość produktów firmy A-Lima-Bis potwierdzają m.in. takie wyróżnienia jak:

 

ROK INSTYTUCJA WYDAJĄCA   OPIS
2002 Złoty Medal MTP przyznany podczas targów TAROPAK    
2002 Medal Krajowego Porozumienia Spółdzielni Mleczarskich Za wysoką jakość i walory handlowe schładzalnika do mleka typ ALSW
2009 Międzynarodowe Targi Bydła Znak Nowość za produkt Robot udojowy Galaxy Starline
2010 Międzynarodowe Targi Bydła Znak Nowość za produkt Wóz paszowy Alimamix Evolution
2010 Polagra Tech Złoty Medal MTP za urządzenie do filtracji membranowej do produkcji serka z mleka ukwaszonego metodą UF
2011 Międzynarodowe Targi Bydła Znak Nowość za produkt Rozrzutnik Evo Spreader
2011 Ferma Bydła Złoty medal MTP za produkt Hala udojowa typu karuzela
2013 Gepard Biznesu. Tytuł został przyznany na podstawie analizy sytuacji finansowej 70 tysięcy firm
2013 Jakość Roku Nagroda dla wozu paszowego
2014 Najlepsze w Polsce Wóz paszowy Alimamix Evolution produkowany przez A-Lima-Bis otrzymał godło ,,Najlepsze w Polsce
2015 XXIII Targi  Rolne Agrotechnika w Bratoszewicach Bezpieczna maszyna – wóz paszowy A-Limy-Bis najbezpieczniejszą maszyną
2015 Najlepsze w Polsce Membranowe linie technologiczne z Alimy uhonorowane godłem ,,Najlepsze w Polsce
2015 Fermy Bydła w Łodzi Złoty medal oraz znak Nowość Targów Ferma Bydła – przyczepa skorupowa Evo Cargo
2015 Fermy Bydła w Łodzi Złoty medal oraz znak Nowość Targów Ferma Bydła –ścielarka Evo Comfort
2016 Ferma Bydła w Łodzi Złoty medal– rozrzutnik obornika z defletorami

 

Wysoko cenione są również osiągnięcia Prezesa Spółki Tadeusza Łuczaka, czego niewątpliwym wyrazem są  liczne tytuły i odznaczenia przyznane  w ostatnim okresie:

 

ROK INSTYTUCJA WYDAJĄCA   OPIS
2009 Wybitny Agroprzedsiębiorca Rzeczypospolitej Polskiej
2009 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Korporacja Producentów Żywności-Klub promocji jakości Wybitny Agroprzedsiębiorca
2011 Medal Honorowy „Słowa uczą-przykłady pociągają”
Stowarzyszenie Agro Biznes Klub Ludzie Agrosukcesu
2014 Minister Gospodarki Janusz Piechociński Uznanie od Ministra Gospodarki z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki
2015 Agrolaur – A-Lima-Bis otrzymała AgroLaur Wolności RP – wyróżnienie dla najlepszych firm sektora agro
2015 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

 

Lider Pracy Organicznej, statuetka Honorowego Hipolita