ALIMA BIS NA:

 

ISO 9001

 

A-Lima-Bis Sp. z o.o. pracuje w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO 9001. Dzięki licznym audytom mamy pewność, że zarządzanie naszą organizacją i jakość produktów są optymalne.

wozy paszowe, rozrzutniki obornika, wozy asenizacyjne

 

 

roboty udojowe, hale udojowe, systemy zarządzania stadem, schładzalniki

 

systemy membranowe

w przemyśle mleczarskim

i spożywczym

 

produkcja proszku serwatkowego

 

 


pozostałe firmy A-Lima Group

Firma oferująca kompletne systemy pakujące i paletyzujące do wszelkiego rodzaju produktów

Firma zarządzająca sprzedażą maszyn rolniczych A-Lima-Bis na rynkach zagranicznych